เงื่อนไขในการสมัครเปิดร้านค้า

การเปิดร้านค้าเพื่อซื้อขายสินค้าใน Mirakar.com ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนชนิดใดๆก็ตามผู้ที่กระทำการเปิดร้านค้าหรือผู้ที่เป็นสมาชิกของ Mirakar.com จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ถ้าหากเราตรวจสอบพบการกรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่ถูกต้อง ทางเราจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวทันที ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ท่านลงไว้ในร้านค้าหรือประกาศที่ท่านลงเอาไว้ในเว็บไซต์ Mirakar.com และท่านต้องรับผิดชอบต่อการที่ท่านไปทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขาย แลกเปลี่ยน หรือตามเจตนาที่ท่านได้แสดงไว้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน และสินค้าหรือบริการที่ทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องไม่เป็นสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น ท่านสมาชิกหรือบุคคลที่เข้ามากระทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆใน Mirakar.com ควรที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทาง Mirakar.com กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

2. ห้ามมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่มีการรับรองมาตรฐาน

3. งดประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ/หรือคลุมเครือ เช่น อยากรวยง่ายๆ รวยเร็วๆ ให้ติดต่อไป หรือต้องการมีเงินใช้ภายใน 3 วัน เป็นต้น

4. งดประกาศที่มีข้อความหรือลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือ การลงข้อความในลักษณะที่ใช้ภาษาหยาบคายหรือถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือการลงเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของบุคคลอื่น

5. ร้านค้าที่มีพฤติกรรมฉ้อโกง หรือ หลอกลวง กรอกข้อมูลเท็จ หากทาง Mirakar.com ได้รับการร้องเรียนและมีหลักฐานจะปิดร้านค้าออนไลน์นั้นทันที และดำเนินคดีตามกฎหมาย

อนึ่ง ถ้าทาง Mirakar.com ได้ตรวจสอบและพบว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือลงประกาศที่ละเมิดกฎกติกาดังกล่าวที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือมีบุคคลใดร้องเรียนมา ทาง Mirakar.com จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ทางสมาชิกหรือผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดข้อตกลงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายนั้นเอง ทาง Mirakar.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความหรือสินค้าหรือร้านค้านั้นออกจากระบบทันทีเมื่อได้ตรวจสอบการกระทำนั้นและพบว่ามีความผิดจริง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ถือว่าผู้นั้นกระทำการอันละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดัง ต่อไปนี้ (1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ(2) เ ผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เจ้าของลิขสิทธิ์ (4) นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาทถ้ากระทำเพื่อการค้า จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ (ร้านค้าควรอ่าน)

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง
Mirakar.com